MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

טפסי הסכמה

החברה לניהול סיכונים ברפואה עוסקת כמעט מאז הקמתה בפיתוח טפסי הסכמה ייעודים לפעולות רפואיות, לאחר שזיהתה כי תהליך קבלת הסכמה מדעת של מטופלים לטיפולים רפואיים מהווה מקור לחוסר שביעות רצון של מטופלים ולתביעות משפטיות מרובות.

 

עם חקיקת חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 נקבעה בחוק חובה חוקית של המטפלים להחתים את המטופלים על טפסי הסכמה ייעודיים לניתוחים, צינתורים של כלי דם, טיפולי הפריה וטיפולים כימותרפיים. החקיקה החדשה, חייבה התארגנות מיוחדת ברמה הארצית כדי לקדם את התהליך ולהשיג קונצנזוס מקצועי. לצורך כך, שילבו החברה לניהול סיכונים ברפואה והר"י כוחות, וביחד עם האיגודים המדעיים של הר"י הוחל בפיתוח שיטתי של טפסי הסכמה ייעודיים לניתוחים וטיפולים רפואיים כמתחייב על-פי חוק.

 

מטרת הטפסים, לשפר את איכות התקשורת עם המטופלים ואת איכות הרישום הרפואי והמעקב. הניסיון מלמד כי יש חשיבות ממדרגה ראשונה למתן הסברים למטופלים עובר לביצוע טיפולים רפואיים, כמו גם לתיעוד הרפואי המפורט, בהקטנת הסיכון הן לפגיעות במטופלים, והן להגשת תביעות משפטיות על פגיעה באוטונומיה של המטופלים. בנוסף לכך, התיעוד המפורט של ההסכמה ושל הטיפול משפר את היכולת להגן על הרופאים בבתי המשפט מפני תביעות סרק של מטופלים.

 

החברה לניהול סיכונים ברפואה מפתחת גם טופסי הסכמה בתחום רפואת השיניים. יש לציין כי למרות שברוב הטיפולים ברפואת שיניים אין החוק מחייב הסכמה בכתב, הוחלט בחברה לפתח טופסי הסכמה ברפואת שיניים על מנת לעורר את מודעות הרופא לגבי ההסברים שעליו לתת, ליצור אחידות במתן ההסברים ולשמש כלי עזר למתן ההסברים הניתנים למתרפאים.

 

עד כה פותחו למעלה ממאה טפסים והתהליך של פיתוח טפסים חדשים ועדכון הקיימים ממשיך להתקיים על בסיס שוטף.

להלן תוכלו למצוא את הטפסים שהופצו עד כה.                      

להורדת תוכנה לפתיחת מסמכי PDF (גירסא XI)  pdf_logo

 

להדפסת טופס הסכמה מתוך האתר:

 1. עמדו עם העכבר על טופס ההסכמה.

2. לחצו על המקש הימני של העכבר.

3. בחרו ב- "הדפס" (print).


 

 

 

רפואת-שיניים הרדמה כללי
אונקולוגיה כירורגיה-כללית נשים-ומיילדות
אורולוגיה כירורגיה-פלסטית קרדיולוגיה
אורתופדיה כירורגיה-של-היד רפואת-עיניים
גסטרואנטרולוגיה כלי-דם נוירוכירורגיה
מחלות-כליה-ויתר-לחץ-דם אף-אוזן-גרון  

 

 


רפואת-שיניים הרדמה
רפואת-שיניים הרדמה

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.