MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

המדריך לרופא השיניים במבוכי האחריות המקצועית

 

תוכן העיניינים:

נספחים

 • נספח א' - רשימת אירועים טעוני דיווח במרפאת שיניים
 • נספח ב' - דו"ח אירוע חריג
 • נספח ג' - טפסי הסכמה מדעת יעודיים
 • נספח ג' 1 - טופס הסכמה לטיפול שיניים
 • נספח ג' 2 - טופס הסכמהלטיפול כירורגי למשתלים דנטליים
 • נספח ג' 3 - טופס הסכמה להשתלת עצם בחלל הסינוס המקסילרי
 • נספח ג' 4 - טופס הסכמה לטיפול כירורגי, עקירת שן בינה ו/או אפיסקטומי
 • נספח ג' 5 - טופס הסכמה לטיפול אורתודונטי
 • נספח ג' 6 - טופס הסכמה לניתוח חניכיים
 • נספח ג' 7 - טופס הכמה לטיפול שיניים לילדים בהרדמה כללית
 • נספח ג'8 - טופס הסכמה לביצוע טיפול שורש . חידוש טיפול שורש

 


כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.