MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

איגרת לרופאי השיניים-יולי 2016: הרופא תיעד מתן הסברים – התביעה נדחתה

הסכמה-מדעת,-תיעוד-ומה-שביניהם

 

 

סיפור מקרה:

 

מטופלת, בת 37. סבלה מחלת חניכיים. המטופלת פנתה למרפאת פריודונט מומחה, אשר החל בטיפול שמרני, אחריו ביצע ניתוח חניכיים.

לאחר הניתוח, נותר פגם אסתטי באזור הקדמי של הפה. בוצע ניתוח מתקן.

המטופלת סירבה להמשיך בסדרת הניתוחים שנועדו לתקן את הפגם האסתטי ונזקקת כיום לתותבת להסתרת הפגם.

המטופלת הגישה תביעה נגד הרופא בגין אי מתן הסברים אודות הסיכונים בניתוח, במיוחד בהיבט האסתטי.

 

 

הסיכון המשפטי:

 • המטופלת הוחתמה על טופס הסכמה כללי.
 • הרופא לא פירט על גבי טופס ההסכמה את הטיפול המיועד ואת אזור הטיפול המדוייק.

 

פסק הדין:

 • חוק זכויות החולה קובע כי על הרופא למסור למטופל את כל המידע הדרוש לצורך קבלת הסכמה מדעת.
 • טופס ההסכמה עליו חתמה המטופלת לא היה טופס ייעודי. עם זאת, נקבע, כי המטופלת לא הוכיחה שבמועד הניתוח היה קיים טופס ייעודי.
 • הניתוחים דבוצעו צוינו בתוכנית הטיפול, הרשומה הרפואית תיעדה אף היא את ההסבר במהלך הטיפול והמטופלת אישרה כי ניתן לה הסבר בעל פה.
 • המטופלת קבלה הסברים מקיפים ונתנה את הסכמתה מדעת לטיפולים.
 • בית המשפט דחה את התביעה וחייב את המטופלת בגין הוצאות בסך 5,000 ש"ח.

 

המלצות החברה לניהול סיכונים ברפואה:

 • יש חשיבות ממדרגה ראשונה למתן הסברים למטופלים על הטיפול המוצע ועל הסיכויים והסיכונים שלו. במיוחד האמור לאור העובדה שמדובר בטיפול אלקטיבי ולא טיפול דחוף.
 • חשוב לערוך תיעוד מקיף ומפורט ברשומה הרפואית על ההסברים שניתנו למטופלים בעת עריכת תוכנית הטיפול וכן במהלכו.
 • בכל מקרה בו קיים טופס הסכמה ייעודי לטיפול המתוכנן, על הרופא להחתים את המטופל על טופס זה, שכן הדבר יהווה ראיה לכך שניתנה הסכמה מדעת ויסייע בהגנה על הרופא במקרה של תביעה.
 • מצורף טופס הסכמה ייעודי מומלץ.
 • יצויין כי חשוב לתעד בטופס את טיב הטיפול ואת המיקום המדויק שלו.

 

לטופס הסכמה ייעודי

 

לקריאת פסק הדין המלא

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.