MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

איגרת לרופאי השיניים - מרץ 2017: הצילום שלא בוצע

סיפור המקרה:

 

מטופלת בת 47, פנתה במסגרת עזרה ראשונה למרפאה ציבורית באיזור המרכז עם תלונה על כאבים באזור שיניים טוחנות בלסת עליונה מצד שמאל.

 

הרופא המטפל ביצע צילום נשך של האיזור, אבחן פולפיטיס בשן 27 וביצע אקסטריפציה. באותו מעמד, קיבלה המטופלת הפניה לביצוע טיפול שורש באותה שן.

 

עוד באותו היום, פנתה המטופלת לרופאת שיניים אחרת באופן פרטי עקב הימשכות הכאבים.  רופאת השיניים ביצעה צילום פריאפיקלי ואבחנה תהליך פריאפיקלי בשן 26 הסמוכה.

הרופאה ביצעה הורדת גובה בשן 26, הנחתה את המטופלת ליטול אנטיביוטיקה והפנתה אותה לביצוע חידוש טיפול שורש בשן 26 וטיפול שורש בשן 27.

 

הסיכון:

 

לא בוצע צילום פריאפיקלי של שן 27 ולא תועד ברשומה כי בוצעו בדיקות חיות לשן, לפיכך לא ניתן היה לקבוע בוודאות את הצורך בביצוע טיפול שורש בשן זו.

 

הבעייתיות במקרה:

  • במסגרת הטיפול בקהילה לא בוצע צילום פריאפיקלי של שן 27, אלא צילום נשך שלא היה מספק בנסיבות
  • לא נרשם ברשומה הרפואית שבוצעו בדיקות חיות לשן 27, כגון בדיקה תרמית וכן לא נרשם כי נבדקה רגישות לניקוש
  • צילום הנשך אמנם מדגים עששת נרחבת בשן 27, אך אינו מדגים באופן ברור את הצורך בטיפול שורש בשן זו (יתכן וניתן היה להסתפק בביצוע שחזור באותה שן)

 

המלצות יחידת השיניים:

  • טרם ביצוע טיפול, על הרופא להשתמש בכל הכלים העומדים ברשותו על מנת להגיע לאבחנה הנכונה בנסיבות (ובתוך כך לבצע בדיקה מקיפה הכוללת צילומים מתאימים ובדיקות קליניות)
  • יש לתעד את כלל הבדיקות שבוצעו באופן מפורט וברור ברשומה הרפואית (לא תועד = לא בוצע)
  • למרות שנצפתה בשן עששת נרחבת, על הרופא היה לצאת מקיבעון מחשבתי ולבחור בצילום המדגים את השן במלואה ולא רק את כותרתה

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.