MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

הודעה על הקמת יחידת שיניים יעודית בחטיבת אחריות מקצועית 4.05.17

מדנס סוכנות לביטוח שמחה לעדכן אודות הקמת יחידת שיניים ייעודית בחטיבת אחריות מקצועית רפואית.

בראש היחידה עומדת עורכת הדין אילנה מושכל, בעלת ניסיון רב בתחום הרשלנות הרפואית, כולל בתחום הדנטלי.

ההחלטה על הקמת היחידה נולדה מתוך החשיבות שמדנס מייחסת למבוטחים באמצעותה בתחום רפואת השיניים, כמו גם מתוך ההבנה, שהעלייה בכמות התביעות  ובפיצוי המשולם, מצדיקים התייחסות מרוכזת וייעודית על ידי צוות מקצועי ומיומן.

יחידת השיניים מונה צוות מנוסה ומקצועי בעל רקע וניסיון בתחום הדנטלי והמדיקו-לגלי. הצוות מורכב מעורכות דין, יועצים רפואיים ואנשי ניהול סיכונים.

לדיווח על תקלות, הליכים משפטיים וייעוץ טלפון: 03-6380269 פקס: 03-6380345

קו חירום לרופאי שיניים המבוטחים באמצעות מדנס (לאחר שעות הפעילות) 052-8246222

בענייני כיסוי ביטוחי ורכישת פוליסה (מחלקת ביטוח אחריות מקצועית) טלפון: 03-6380480 פקס: 03-6380461
 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.