MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

שבע השנים הרעות....

תיאור האירוע

אישה  בשנות ה- 40  לחייה, פנתה לרופא השיניים על-מנת לשקם את פיה לפני חתונת בתה.

לאחר בדיקה קלינית ורנטגנית, הציג הרופא בפני המתרפאה את הצורך בטיפול נרחב הכולל טיפולי שורש, מבנים ושיקום כל המשנן באמצעות גשרי חרסינה בלסת העליונה והתחתונה.

הטיפולים בוצעו והגשרים שכיסו את כל המשנן בלסת העליונה ואת כל המשנן בלסת התחתונה, נמסרו למתרפאה.

זמן קצר לאחר מכן, החלה המתרפאה לסבול מאי נוחות ונפיחות בחניכיים במספר מוקדים. כעבור 5 חודשים ממסירת הגשרים, נבדקה המתרפאה על-ידי כירורג פה ולסת שאיבחן קיומם של  תהליכים דלקתיים. מהתיעוד הרפואי, לא ברור מה הטיפול שניתן בעקבות אבחנה זו.

הטיפול אצל רופא השיניים נמשך כשבע שנים. הטיפול כלל עשרות ביקורים, בהם, בין השאר, הורכבו והוסרו מספר פעמים הגשרים, עד שבסופו של הדבר כשלו. במהלך הטיפולים נעקרו שמונה משיניה של המתרפאה ובוצע טיפול משקם נרחב שכלל ניתוחי חניכיים, שתלים וגשרי חרסינה חדשים. 

המתרפאה הגישה תביעה נגד הרופא בטענה כי הוא תכנן וביצע תוכנית טיפולית מבלי שהעריך נכונה את מצב החניכיים וגרם לה בכך סבל רב והידרדרות של מצב הפה, המחייב שקום מסיבי  בעלויות גבוהות.

 

ניתוח האירוע

טענות הצדדים

לטענת המתרפאה, הרופא לא העריך נכונה את מצב החניכיים, ערך תכנית טיפול רשלנית שעיקרה שיקום קבוע, בטרם בוצעו טיפולי חניכיים, ביצע את הגשרים ואת הטיפולים הנלווים בצורה רשלנית, ניהל רישום רפואי שאינו תואם את הנדרש מרופא שיניים ואינו משקף את הטיפולים שבוצעו. בנוסף, איבד את צילומי הרנטגן המתעדים את המצב הדנטלי והפריודונטי.

לטענת הרופא, כיוון שהמתרפאה לא טיפלה כיאות בבעיות החניכיים והגיינת הפה, היא תרמה לאי הצלחת הטיפול. כמו כן, טען הרופא שהטיפול הנדרש היום למתרפאה, היה נדרש גם ערב תחילת הטיפול אצלו וכי הטיפול שביצע לא הרע את מצב הפה של המתרפאה.

 

ההכרעה המשפטית

 

התיק הרפואי של המתרפאה, לאורך שבע שנות הטיפול, בהן בקרה במרפאתו של הרופא כ- 50 פעם, כולל שני דפים בלבד. חשוב לציין, כי התיעוד מתייחס רק לטיפולים בטווח התאריכים של 10 חודשים בתחילת הטיפול.

שתי דוגמאות לרישום הלקוי: בתיק הרפואי רשום כי שן 43 נעקרה, אך שן זו מצויה בפיה של התובעת עד היום. בתיק הרפואי רשום טיפול שורש בשן 15 בתאריך מסוים בו, על-פי צילומים, השן לא הייתה קיימת בפיה של התובעת.  

בנסיבות אלה, רופאים מומחים, לא יכלו לחוות דעה מקצועית על הטיפול שניתן, אלא בהתבסס על התוצאה הסופית, שכאמור לא הייתה טובה.

בית-המשפט קבע כי מצורת הרישום עולה, כי אין הוא אוטנטי ולא בוצע בזמן אמת. כמו כן,  התיעוד הרפואי אינו עומד בסטנדרט שנקבע בחוק ובפסיקה, אינו מושלם ואינו משקף את מצב השיניים בפיה של התובעת: "במקרה שלפנינו, היעדר הרישומים ואובדן הצילומים לא רק שמחזקים את גרסת התובעת, אלא שוללים את כל טענות הנתבע שהועלו כנגד גרסת התובעת. מכיוון שלא הוכח מצבה של התובעת בטרם החל הטיפול, אני קובע כי יש לקבל באופן עקרוני את חוות דעתו של המומחה מטעם התביעה והטיפול המוצע בה."

 

לקחים

 

1.  תיעוד לקוי, שהתבטא בהעדר רישום לגבי חלק מהטיפולים וחוסר דיוק לגבי טיפולים אחרים, סיכן את בטיחות המטופלת מחד, וחשף את הרופא לתביעה שאינה ניתנת להגנה מאידך. חשיבות תיעוד מדויק מודגשת באירוע הנוכחי על כל היבטיה:

  • העדר תיעוד של מצב הפה טרום הטיפול, אינו מאפשר להעריך נכונה את רמת הטיפול שניתן למתרפאה.
  • העדר תיעוד השקולים של הרופא בבחירת תוכנית טיפול אותה בצע, מונע אפשרות להעריך את סבירות תוכנית הטיפול שנבחרה.
  • העדר תיעוד ההסברים שניתנו למתרפאה לגבי תוכנית הטיפול שנבחרה והסיכונים הקיימים בביצועה, אינו מאפשר להעריך את מידת הסכמתה ומודעותה של המתרפאה לטיפול שנעשה בפיה.
  • היעדר תיעוד של טיפולים רבים שניתנו למטופלת, מטיל ספק בנחיצותם וסבירותם של טיפולים אלה.
  • תיעוד שגוי של טיפולים, שעומד בסתירה לממצאים בפיה של המתרפאה, יוצר רושם של טיפול רשלני ולא מקצועי.
  • היעדר תיעוד של הקשיים שהתעוררו לאחר ביצוע תוכנית הטיפול והשקולים כיצד לטפל בקשיים אלה, מפחית מערך הקשיים והמאמץ שהושקע לטיפול בהם.

2.  הטיפול המתמשך שלא הוביל לתוצאות הרצויות, היה צריך לעורר הן את הרופא והן את המתרפאה, לשקול דרכים חלופיות להמשך הטיפול וביניהן מעבר לרופא אחר או קבלת חוות דעת מרופא אחר לגבי תוכנית הטיפול ואופן הטיפול.

 

הפסיקה המחמירה במקרה זה, נובעת מעל לכל ספק, מהתיעוד הלקוי והחסר.

 

לתרשים

 

חזרה

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.