MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

צור קשר

 

כתובתנו: החברה לניהול סיכונים ברפואה בע"מ, בית מדנס, רח' השלושה 2, תל-אביב 67060

כתובת דואר אלקטרוני: infoMRM@madanes.com

 

מספרי טלפון חשובים:

לפניות בעניינים מדיקו-לגליים:

טל. 03-6380269

 

לדיווח על תקלות רפואיות או תביעות - המח' המשפטית - אם.סי.אי. בע"מ:

טל. 03-6380406 פקס 03-6380345

 

קו חם לשאלות דחופות בתחום רפואת השיניים (לרופאי שיניים מבוטחים בלבד):

052-8246222 (מעבר לשעות העבודה במשרד)

 

קו חם לשאלות דחופות בתחומי רפואה אחרים (למבוטחים בלבד):

052-2276333 (מעבר לשעות העבודה במשרד)

 

לפניות בענייני כיסוי ביטוחי - מח' ביטוח אחריות מקצועית - מדנס:
טל.: 03-6380480 פקס.: 03-6380461

 

פניות לגבי אתר MRM יש להפנות למנהלת האתר-נורית הייבלום:

טל. 03-6380328

כתובת דואר אלקטרוני: infoMRM@madanes.com

 

 

שם פרטי
שם משפחה
מס' טלפון:

בחר

02
03
04
08
09
050
052
054
055
057
058
072
077
דוא"ל
פניה

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.