MRM-banner-1

קטגוריות
פרסומי MRM
המלצות MRM
פסקי דין
אירועים ולקחיהם
טפסי הסכמה
הרצאות ומצגות
ניוזלטרים
מדריכים לרופאים

nl_button

אירועים ולקחיהם

מדור זה כולל תיקים מספרים שהופצו עד שנת 2010. ואגרות מידע אלקטרוניות שהחליפו את גליונות תיקים מספרים משנת 2013. כאן תמצאו אוסף מקרים אנונימיים המתארים תקלות בטיפול רפואי, מהם ניתן להפיק לקחים. הבנה של גורמי הכשל שאפשרו את התרחשותן של התקלות הרפואיות, מהווים כלי חשוב בשיפור בטיחות הטיפול. קידום נושא ניהול הסיכונים ברפואה מחייב גישה של "תרבות ללא אשם", בה אין "חיפוש אשמים" וכל אירוע חריג נתפש כהזדמנות ללמוד, להפיק לקחים ולשפר. האירועים שנבחרו הם מתחומי רפואה שונים, אך הלקחים הנלמדים מהם ישימים לכל תחומי הרפואה.

 

 אגרת לרופאי השיניים שנשלחה ב- 24.6.2014

בעידן בו רופאי השיניים ניצבים בין דרישת המתרפא לקבל רק את הטיפול שביטוח השיניים שלו מכסה, לבין דרישת בעלי התאגיד לתת רק את הטיפול עליו החליטו, נמצא רופא השיניים בקונפליקט בין הטיפול שהוא מעניק, לבין הטיפול שהיה רוצה להעניק.
מצורף מקרה בו בית המשפט נתן דעתו לקונפליקט זה. למאמר המלא מאת ד"ר נבות גבעול לחץ כאן

 

גליון "תיקים מספרים" מס. 3, אוקטובר 2010 (מהדורה אינטרנטית)

 

 

 

גליון "תיקים מספרים" מס. 2, חורף 2008


לפתיחת גליון "תיקים מספרים" מס. 2 לחצו כאן

 גליון "תיקים מספרים" מס. 1, אביב 2005

 

לפתיחת גליון "תיקים מספרים" מס. 1 לחצו כאן

 

 

תיקים מספרים בגריאטריה, סתו 2008

 

לפתיחת גליון "תיקים מספרים" בגריאטריה, סתיו 2008

 

תיקים מספרים ברפואת שיניים

 

מדור זה כולל אוסף מקרים שהגיעו לדיון משפטי ומתארים תקלות בטיפול רפואי, מהם ניתן להפיק לקחים.

לפתיחת המאמר הרצוי, לחצ/י על שם המאמר.

 

לפתיחת גיליון מס. 1 של תיקים מספרים ברפואת שיניים - חורף 2006

 

 

כל הטפסים, הפרסומים, ההמלצות וההנחיות הכלולים באתר זה, הם בבחינת המלצה בלבד, הם אינם מיועדים לשמש תחליף לייעוץ רפואי, משפטי או אחר הנדרש בכל מקרה לגופו.